Ngày đẹp tháng 12 năm 2023 để làm nhà, cưới hỏi, xuất hành

Theo lịch ngày xuất hành của cụ Khổng Minh, tháng 12 năm 2023 có tổng cộng 29 ngày, trong đó có 14 ngày tốt, 12 ngày xấu và 3 ngày trung bình.

Các ngày tốt trong tháng 12 năm 2023:

 • Ngày 1 (tức ngày 29/10 âm lịch): Thiên Đạo, Thiên Hỷ, Nguyệt Đức
 • Ngày 2 (tức ngày 30/10 âm lịch): Thiên Đức, Nguyệt Đức
 • Ngày 3 (tức ngày 31/10 âm lịch): Thiên Đức, Nguyệt Đức
 • Ngày 6 (tức ngày 3/11 âm lịch): Thiên Đức, Nguyệt Đức
 • Ngày 7 (tức ngày 4/11 âm lịch): Thiên Đức, Nguyệt Đức
 • Ngày 9 (tức ngày 6/11 âm lịch): Thiên Đức, Nguyệt Đức
 • Ngày 10 (tức ngày 7/11 âm lịch): Thiên Đức, Nguyệt Đức
 • Ngày 12 (tức ngày 9/11 âm lịch): Tư Mệnh Hoàng Đạo, Thiên Đức, Nguyệt Đức
 • Ngày 13 (tức ngày 10/11 âm lịch): Thiên Đạo, Thiên Hỷ, Nguyệt Đức
 • Ngày 16 (tức ngày 13/11 âm lịch): Thiên Đức, Nguyệt Đức
 • Ngày 20 (tức ngày 17/11 âm lịch): Thiên Đức, Nguyệt Đức
 • Ngày 21 (tức ngày 18/11 âm lịch): Thiên Đức, Nguyệt Đức

lich-thang-12-2023

Các ngày xấu trong tháng 12 năm 2023:

 • Ngày 4 (tức ngày 1/11 âm lịch): Đạo Tặc, Nguyên Vũ Hắc Đạo
 • Ngày 5 (tức ngày 2/11 âm lịch): Thuần Dương, Thiên Hình
 • Ngày 8 (tức ngày 5/11 âm lịch): Đạo Tặc, Nguyên Vũ Hắc Đạo
 • Ngày 11 (tức ngày 8/11 âm lịch): Thuần Dương, Thiên Hình
 • Ngày 14 (tức ngày 11/11 âm lịch): Thiên Hình, Nguyệt Kiếp
 • Ngày 15 (tức ngày 12/11 âm lịch): Thiên Hình, Nguyệt Kiếp
 • Ngày 17 (tức ngày 14/11 âm lịch): Thiên Hình, Nguyệt Kiếp
 • Ngày 18 (tức ngày 15/11 âm lịch): Thiên Hình, Nguyệt Kiếp
 • Ngày 19 (tức ngày 16/11 âm lịch): Thiên Hình, Nguyệt Kiếp
 • Ngày 22 (tức ngày 19/11 âm lịch): Thuần Dương, Thiên Hình
 • Ngày 23 (tức ngày 20/11 âm lịch): Thuần Dương, Thiên Hình
 • Ngày 24 (tức ngày 21/11 âm lịch): Thuần Dương, Thiên Hình
 • Ngày 25 (tức ngày 22/11 âm lịch): Thuần Dương, Thiên Hình
 • Ngày 26 (tức ngày 23/11 âm lịch): Thuần Dương, Thiên Hình
 • Ngày 27 (tức ngày 24/11 âm lịch): Thuần Dương, Thiên Hình
 • Ngày 28 (tức ngày 25/11 âm lịch): Thuần Dương, Thiên Hình

Các ngày trung bình trong tháng 12 năm 2023:

 • Ngày 29 (tức ngày 26/11 âm lịch): Thiên Đức, Nguyệt Đức

Ngoài ra, cần lưu ý thêm một số ngày đặc biệt trong tháng 12 năm 2023 như sau:

 • Ngày 1 (tức ngày 29/10 âm lịch): Ngày Tết ông Công ông Táo
 • Ngày 29 (tức ngày 26/11 âm lịch): Ngày 23 tháng Chạp, ngày cúng ông Công ông Táo

Trên đây là thông tin về các ngày tốt, xấu trong tháng 12 năm 2023. Hy vọng thông tin này sẽ hữu ích cho bạn trong việc lựa chọn ngày tốt để thực hiện các công việc quan trọng.